Investiční stříbro

Pod pojmem investiční stříbro si lze představit specifickou formu stříbra, která je používána k investičním účelům . Jedná se o stříbrné mince, slitky a cihly s vysokou ryzostí ( 99,9% ) a definovanou hmotností.

Co je investiční stříbro?

Co je investiční stříbro?Pojem investiční stříbro představuje specifickou formu stříbra, která je používána k investičním účelům. Jedná se o stříbrné mince, slitky a cihly s vysokou ryzostí ( 99,9% ) a definovanou hmotností.


Fyzický nákup stříbra

V současné době je fyzické držení stříbra pro investiční účely nejvíce rozšířené v USA, na Středním východě a v některých asijských zemích. V Evropě jsou pak na předních místech severské státy. V ČR dosud investoři upřednostňovali více zlato. Z důvodů vývoje poměru cen těchto dvou drahých kovů se ale začíná i u nás stav pozvolna měnit.