verze pro tisk

Osvobození od DPH

Investiční zlato je osvobozeno od DPH

Vstupem ČR do Evropské unie byl novelizován i zákon o dani z přidané hodnoty (zák. 235/2004 Sb.), který nově definoval investiční zlato a osvobodil je od DPH:

§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato

1. Investičním zlatem se rozumí

 • a. zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,
 • b. zlaté mince, které
  1) mají ryzost nejméně 900 tisícin,
  2) byly vyraženy po roce 1800,
  3) jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
  4) jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

2. Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).


3. Od daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na

 • a. investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,
 • b. investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo
 • c. termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

4. Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zlata."

Viz též i Směrnice Rady Evropské unie 98/80/ES z 12. října 1998

Slitky nabízené zde k prodeji splňují podmínky pro osvobození od DPH.

[Nahoru ↑]


Arksign アークサイン RMT
アイリス IRIS RMT
メイプルストーリăƒ?RMT
リネージăƒ?(Lineage L2) RMT
英雄ĺł?RMT
ARGO RMT
Reign of RevolutionR2�/A>