verze pro tisk

Proč investovat do zlata?

Proč investovat do zlata?

Proč investovat do zlata?

Zdroj obrázku: Wikipedia

Zlato znamená jistotu a trvalou hodnotu, která chrání majetek v hospodářsky složité době. Zlato je bezpečné proti měnové reformě.

Zlato je garantem likvidity, obchodovatelné 24 hodin denně po celém světě.

Vysoká hustota zlata umožní uložit velké hodnoty do malého objemu. Slitek zlata o rozměrech běžné krabičky od cigaret váží přibližně 2 kilogramy a má cenu téměř 2 miliony korun.

Zlato nepodléhá korozi, nestárne.

Nepřináší sice úroky, ale svou stabilitou prokazatelně překonává výnosy na finančních trzích.Síla zlata spočívá ve schopnosti uchovat hodnotu. Dokáže uchránit Vaše úspory jak před inflací, tak i proti případné měnové reformě, což je jinými slovy státní bankrot . V obou případech se rozplyne Vámi střádaný kapitál tím, že dojde ke znehodnocení měny, tedy ke snížení kupní síly papírových peněz.

Kupní síla vyjadřuje jaké množství určitého zboží si koupíte za určitou peněžní částku. Snižování kupní síly znamená, že si za stejnou peněžní částku kupujete stále méně a méně zboží. Uveďme si příklady. „Tvrdᓠněmecká marka ztratila od r. 1948 do r. 2001 75% kupní síly, její nástupce Euro ztratilo za pouhých 7 let existence 56% a americký dolar od r. 1913, kdy byl založen Fed, ztratil neuvěřitelných 98% kupní síly. To znamená, že 1 dolar z roku 1913 má dnes hodnotu 0,02 dolaru.

Snižování kupní síly je z velké části závislé na výši inflace. Inflace je důsledkem zvyšujícího se množství peněz v ekonomice. Typickým příkladem tištění nových peněz je americký Fed a jeho dva "balíčky" na podporu ekonomiky v objemu 1,7 bilionu dolarů a 600 miliard dolarů či Evropská centrální banka, která se snaží řešit dluhovou krizi tisknutím nových peněz, za které nakupuje rizikové dluhopisy Řecka, Portugalska, nově Španělska a Itálie.

Dle pravidel EU má být inflace do 3% ročně. Zdá se, že to není mnoho, ale i tak dochází k pomalému, pro lidi nepostřehnutelnému, vyvlastňování. Z dlouhodobého hlediska však dosti znatelnému. Průměrná inflace v ČR v letech 2000-2004 byla 2,66%, v letech 2005-2009 zrychlila na 2,9%. Celková inflace v ČR za posledních 10 let (2000-2009) dosáhla hodnoty 27,8%. Pokud jste měli v roce 2000 naspořeno 100tis. Kč, tak si lehce spočítáte, jakou hodnotu v nich dnes máte.

Taková je realita, lehce spočítatelná, ale veřejnosti ne příliš známá. Politici sestavují stále deficitní státní rozpočty a zadlužování států exponenciálně roste, zatímco hospodářský růst stagnuje. Rozdíl mezi těmito křivkami se neustále zvětšuje, a proto pro mnoho států začíná být stále obtížnější splácet úroky z dluhů. A s velkou pravděpodobností jednou dojdeme ke dni, kdy úroky budou nezaplatitelné, protože daňové příjmy na jejich úhradu prostě nebudou stačit. Daňové příjmy se v krizi snižují a jejich propad mají státy teprve před sebou. Ekonomický koloběh je neúprosný. Snižování sociálních dávek, platů státních zaměstnanců atd. snižuje koupěschopnost obyvatelstva, klesá poptávka po zboží, snižuje se výroba firem, klesá zisk firem a tím klesá daňový výnos. Ale úroky se platit musí. Například Česká republika bude muset zaplatit v roce 2011 úroky z dluhu ve výši 90 miliard Kč, odhad pro rok 2012 je kolem 100 miliard. A to mluvíme pouze o splácení úroků z dluhů. Na snižování dluhů už peníze nebudou vůbec. Výdajové programy na podporu hospodářského růstu budou mít krátkodobý účinek (jako např. šrotovné) a zadlužování se bude neustále zvyšovat (USA a evropské státy neplánují na příští roky vyrovnané státní rozpočty). Až dojdeme k již zmiňovanému dni, kdy státní příjmy nebudou stačit na splácení úroků, pokrytí mandatorních výdajů a všech dalších výdajů souvisejících se zabezpečením chodu státu. Pak už zbývá pouze možnost státního bankrotu.

Státní bankroty nejsou výjimečným jevem a jen v posledních letech jich svět několik zažil. V roce 1998 ho vyhlásilo Rusko, v roce 2001 Argentina a loni první obě současné krize - Island.

A jaké je jejich řešení? Kromě sestavení úsporného státního rozpočtu se také změní kurz měny. Například v Argentině během finanční krize vláda změnila kurz pesa k dolaru z pevného 1:1 a nový 3:1. Podobně islandská koruna loni ztratila většinu své hodnoty.

Státní bankrot je však pro politiky to nejhorší možné řešení. Jak tedy ze zadlužení? K odvrácení státního bankrotu se nabízejí dvě možná řešení. A to vydělat na dluh a splatit ho nebo znehodnotit měnu inflací. Druhá možnost je nejpravděpodobnější. Je-li stát zadlužen, je v jeho zájmu vyšší inflace a znehodnocení měny.„Čím vyšší je státní dluh, tím větší bude v budoucnosti znehodnocení úspor a soukromého majetku.“

Roland Baader – Freiheitsfunken

Jistě se teď zabýváte otázkou, jak své úspory co nejlépe ochránit. Odpověď je jednoduchá. Nehledejte ochranu v produktech finančního trhu jako jsou termínované vklady, spořící účty, penzijní spoření, fondy všeho možného, cenné papíry, dluhopisy atd. Většina lidí některé z těchto finančních produktů využívá, ale před státním bankrotem či výrazným růstem inflace Vás neochrání. Například penzijní fondy investují Vaše peníze z velké části do nákupů dluhopisů. Pokud stát dojde ke státnímu bankrotu, dluhopisy penzijnímu fondu nesplatí a ten přijde o investované peníze (Vaše peníze).

Naše doporučení je mít 30% úspor ve zlatě, případně v zajímavé kombinaci se stříbrem. To Vám v případě krizové situace pokryje znehodnocení peněz uložených ve finančních produktech. A věřte, že v současné době přísloví "Dobrá rada nad zlato" platí dvojnásob.

Ještě se Vám pokusíme přiblížit, jak zlato dlouhodobě prokazuje svou schopnost udržet hodnotu. Jestliže jste si před pár desítkami let koupili 1kg chleba za v přepočtu 0,03g zlata, tak si v budoucnu za 0,03g zlata koupíte opět 1kg chleba. Na rozdíl od peněz – před 10 lety jste koupili chléb za 12,-Kč a dnes za 25,-Kč. Z dlouhodobého hlediska si můžeme ukázat ještě jeden příklad. Píše se 27. září 1908 a z továrny Piquette Plant v Detroitu vyjíždí slavný automobil Ford model T (Tin Lizzie), který stál v době svého uvedení na trh 825 dolarů, v přepočtu na zlato v té době 1,3kg zlata. Pokud byste si nechali oněch 825 dolarů, koupili byste jsi za ně dnes nepříliš kvalitní jízdní kolo. Ale pokud byste v r. 1908 nakoupili za 825 dolarů 1,3kg zlata, je dnes jeho cena cca 55 000 dolarů!!! (1,1mil.Kč). A to je částka, za kterou si dnes opět koupíte luxusní automobil, kterým Ford model T v té době byl. Toto je ve stručnosti princip, jak dokáže zlato ochránit Vaše úspory a majetek.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že cena zlata dosáhla svého vrcholu a může opět klesnout. Ale není to pravda. Ve skutečnosti jde o to, že křivky na grafech by měly být v podstatě opačně. Cena zlata je konstantní, ale hodnota peněz neustále klesá. Ale o tom všem jsme se zde již zmiňovali.

Za Zlatý potrál Vám přejeme zdravý úsudek, kterého nebudete muset nikdy litovat a věřte, že i Vy v dohledné době sklidíte ovoce své předvídavosti.

[Nahoru ↑]


Arksign アークサイン RMT
アイリス IRIS RMT
メイプルストーリăƒ?RMT
リネージăƒ?(Lineage L2) RMT
英雄ĺł?RMT
ARGO RMT
Reign of RevolutionR2�/A>